Διαστολή - συστολή των υγρών

Διαστολή - αερίων

Ανάκλαση φωτός

Ευθύγραμμη διάδοση φωτός

Πείραμα σκιές

Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Αόρατο ποτήρι

Με το μικρόκοσμο εξηγώ…Την τήξη και την πήξη των σωμάτων

Με το μικρόκοσμο εξηγώ… - Την εξάτμιση, το βρασμό, την υγροποίηση

Με το μικρόκοσμο εξηγώ… - Τη θερμότητα και τη θερμοκρασία

Με το μικρόκοσμο εξηγώ…Τις δυνάμεις

Με το μικρόκοσμο εξηγώ…Τις ανανεώσιμες αποθήκες

Κεραυνός, μαγεία και δέος

Επιστήμη για παιδιά - DNA

 Επιστήμη για παιδιά - Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

 Επιστήμη για παιδιά - Η νόσος των τρελών αγελάδων

Επιστήμη για παιδιά- Κλωνοποίηση

 

 

 

 

Το παραπάνω υλικό προέρχεται από πηγές στο διαδίκτυο