Νέες Τεχνολογίες

 Το μυαλό του υπολογιστή

 

O Υπολογιστής


Υλικό (Hardware)

 

 Λογισμικό (Software)

 


Το πρόγραμμα ζωγραφικής των Windows

Χρήση του πληκτρολογίου

Windows xp

Word XP Word 2007

Ασκήσεις στο Word

Office 2007

Powerpoint XP

Ασκήσεις στο Powerpoint

 


 

Το παραπάνω υλικό προέρχεται από πηγές στο διαδίκτυο