Πρώτες Βοήθειες

 

Ατυχήματα στο σχολείο

   

Οδηγός πρώτων βοηθειών για παιδιά

Οδηγός πρώτων βοηθειών εκπαιδευτικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω υλικό προέρχεται από πηγές στο διαδίκτυο