Το σχολείο ιδρύθηκε με τον υπ' αριθμόν 289/1-10-77 ΦΕΚ τ.Α'. 

Η λειτουργία του άρχισε στις 19/9/1977 με τέσσερα τμήματα, τα εξής

Α2: Μαθητές 38

Δ2: Μαθητές 37

Ε1: Μαθητές 30

ΣΤ2: Μαθητές 33

Οι πρώτοι δάσκαλοι ήταν

  • Λυδατάκης Εμμανουήλ (Διευθυντής)
  • Μαξωνάκης Μιχαήλ
  • Τσαμπίκα Μάνια
  • Λαμπρινίδου Μυρσίνη

Το σχολείο με τον αριθμό 646/79 ΦΕΚ προήχθη σε 6/θέσιο .Αρχικά στεγάστηκε στο διδακτήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου.

Τη σχολική χρονιά 1995-96 στεγάστηκε στο δικό του κτίριο.Τα εγκαίνια έγιναν στις 26-11-1995.